Twitter!

Programa Fé Perfeita

 1. APOCALIPSE #3

  APOCALIPSE #3

  Fé perfeita

  Postado: 28/03/2016

 2. APOCALIPSE #2

  APOCALIPSE #2

  Fé Perfeita

  Postado: 21/03/2016

 3. Um anjo me foi enviado

  Um anjo me foi enviado

  Fé Perfeita

  Postado: 16/03/2016

 4. Eis ai vem o noivo

  Eis ai vem o noivo

  Fé Perfeita

  Postado: 10/02/2016

 5. Dia de descanso - 627

  Dia de descanso - 627

  Fé Perfeita

  Postado: 10/02/2016

 6. Fome da Palavra - 625

  Fome da Palavra - 625

  Fé Perfeita

  Postado: 03/02/2016

 7. Sinais da Sua Vinda - 624

  Sinais da Sua Vinda - 624

  Fé Perfeita

  Postado: 01/02/2016

 8. Muitos virão em Meu Nome - 621

  Muitos virão em Meu Nome - 621

  Fé Perfeita

  Postado: 26/01/2016

 9. Dias de Sodoma - 622

  Dias de Sodoma - 622

  Fé Perfeita

  Postado: 26/01/2016

 10. A Vinda do Senhor - 623

  A Vinda do Senhor - 623

  Fé Perfeita

  Postado: 26/01/2016

 11. Uma era cega - 617

  Uma era cega - 617

  Pr. Estevão

  Postado: 16/01/2016

 12. Negociadores da Fé - 618

  Negociadores da Fé - 618

  Pr. Estevão

  Postado: 16/01/2016

 13. Acautelai-vos - 619

  Acautelai-vos - 619

  Fé Perfeita

  Postado: 14/01/2016

 14. Três vindas de Cristo - 620

  Três vindas de Cristo - 620

  Fé Perfeita

  Postado: 14/01/2016

 15. Deus Não muda - 613

  Deus Não muda - 613

  Fé Perfeita

  Postado: 11/01/2016

 16. Falsas Interpretações - 615

  Falsas Interpretações - 615

  Fé Perfeita

  Postado: 11/01/2016

VIDEOS RECENTES

 1. ATITUDES DE UM CRISTÃO

  ATITUDES DE UM CRISTÃO

 2. Atmosfera - 15/10/2017

  Atmosfera - 15/10/2017

 3. ENTREVISTAS RECIFE 2017

  ENTREVISTAS RECIFE 2017

 4. Hino: Canaã é logo ali

  Hino: Canaã é logo ali